Header image
wum
for english

Pracownie behawioralne


W Zakładzie znajdują się dwie pracownie behawioralne.
Eksperymenty skupiają się na badaniu behawioru seksualnego, a także modelu depresji wywołanej przewlekłym stresem u gryzoni laboratoryjnych.

Pracownia behawioralna I

Laboratorium wyposażone jest w system obserwacyjny Nodulus i  system do rejestracji, analizy i odtwarzania ultradźwięków emitowanych przez małe gryzonie firmy Metris (Sonotrack). Systemy te pozwalają na kompleksową analizę behawioru zwierząt. Obecnie większość badań prowadzonych w laboratorium skupia się na analizowaniu ultradźwięków emitowanych przez samce szczura podczas zachowań seksualnych.

Pracownia behawioralna II

Badania prowadzone w pracowni obejmują wywoływanie ostrego i przewlekłego stresu u zwierząt, oraz oceny podstawowych parametrów metabolicznych.
Poddawanie zwierząt przewlekłemu stresowi i anhedonii, co stanowi odzwierciedlenie w  modelu ludzkiej depresji, odbywa się w osobnym, dedykowanym do takich badań pokoju. Wyposażenie laboratorium pozwala na poddawanie zwierząt działaniu różnych czynników przez dłuższy czas.
Klatki metaboliczne umożliwiają ocenę ilości spożywanego pokarmu i wody przez zwierzęta, ilości wydalanego moczu i kału, a także zbieranie próbek moczu do dalszych analiz.