Header image
wum
for english

O nas


W imieniu własnym oraz pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
chciałabym powitać Państwa na naszej stronie internetowej.


       Katedra Fizjologii stanowi miejsce nauczania fizjologii i patofizjologii człowieka dla studentów przygotowujących się do zawodu lekarza medycyny oraz pokrewnych zawodów medycznych.
       Oprócz podstawowych programów studiów w Katedrze prowadzone są zajęcia fakultatywne mające na celu promowanie, tzw. medycyny translacyjnej łączącej zagadnienia teoretyczne z praktyką kliniczną.
       Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności myślenia o poszczególnych układach jako o elementach całego organizmu oraz poznanie procesów umożliwiających integracje czynności narządów. Nauczanie fizjologii patologicznej (patofizjologii) pozwala na poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych oraz zrozumienie wywołujących je przyczyn.
        W naszej jednostce studenci oraz doktoranci mają możliwość zdobywania doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych poprzez udział w projektach z zakresu fizjologii podstawowej oraz patofizjologii wybranych jednostek chorobowych (zawał serca, nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia stresowa, cukrzyca, otyłość, przewlekła niewydolność nerek).
       Badania naukowe prowadzone w Katedrze mają charakter doświadczalny (modele zwierzęce) oraz kliniczny.
       Mamy nadzieję, że na naszej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące Katedry i jego działalności zarówno dydaktycznej, jak i naukowej.
       Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Kierownik Katedry i Zakladu Fizjologii
Doswiadczalnej i Klinicznej


„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”
Arystoteles