Header image
wum
for english

Pracownie Hemodynamiczne


Pracownie wyposażone są w aparaturę pozwalającą na pomiar parametrów hemodynamicznych u małych zwierząt laboratoryjnych, m.in. ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości serca metodami inwazyjnymi w pomiarach krótkotrwałych (BIOPAC MP-150) oraz w warunkach przewlekłych przy użyciu telemetrii (DSI) oraz metodami nieinwazyjnymi przy zastosowaniu pomiarów wolumetrycznych na ogonach.

Pracownia Hemodynamiczna I

W Pracowni Hemodynamicznej I znajduje się aparatura służąca do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych (ciśnienie tętnicze, częstość rytmu, zapis EKG) oraz aktywności motorycznej metodą telemetryczną (DSI COMPANY) u szczurów, swobodnie poruszających się w swoich klatkach bytowych przez całą dobę w okresie do 16 tygodni. W czasie eksperymentu pomiary odbywają się bez kontaktu zwierząt z człowiekiem, co zwiększa wiarygodność badań.

CEPT

Pracownia Hemodynamiczna II

Pracownia Hemodynamiczna II jest wyposażona w sprzęt BIOPAC MP-150 wraz z oprogramowaniem  AcqKnowledge® umożliwiający analizę parametrów hemodynamicznych u zwierząt czuwających, jak i poddanych znieczuleniu. System w zakresie dostępnego oprogramowania w oparciu o zasady kardiografii impedancyjnej pozwala na ciągłą, inwazyjną rejestrację skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego, czynności serca i jej zmienności, ciśnienia w jamach serca. Dodatkowo istnieje możliwość jednoczasowej analizy zapisu elektrokardiograficznego. Sprzęt ten daje duże możliwości rozbudowy w zakresie analizowanych parametrów, m.in.: o analizę potencjałów wywołanych, elektroencefalogram, elektromiogram, elektrookulogram, elektrogastrogram, a także o ocenę funkcji baroreceptorów.

CEPT

Pracownia Hemodynamiczna III

W Pracowni Hemodynamicznej III pracujemy na aparaturze pozwalającej na pomiary parametrów hemodynamicznych (ciśnienie tętnicze, częstość serca) metodą wolumetryczną – nieinwazyjną  na ogonach zwierząt laboratoryjnych. Pomiary służą głównie do pomiarów podłużnych i wykrywania istotnych różnić wartości ciśnienia tętniczego w grupach doświadczalnych o dużej liczebności zwierząt.

CEPT