Header image
wum
for english

Pracownia Fizjologii i Patologii Układu Krążenia


W Pracowni Fizjologii i Patologii Układu Krążenia planowane są badania wysiłkowe z analizą gazów oddechowych (badania spirometryczne) oraz badania polisomnograficzne u osób z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym.