Header image
wum
for english

Pracownicy


 
 
Kierownik Katedry:
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Profesorzy:
prof. dr hab. med. Ewa Szczepańska-Sadowska
prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska
         e-mail: ewa.szczepanska-sadowska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Adiunkci:
dr n. med. Michał Biały
dr hab. Michał Biały
             
e-mail: michal.bialy[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
dr hab. Emilian Snarski
dr hab. Emilian Snarski
        e-mail: emilian.snarski[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl           
dr n.  med. Katarzyna Czarzasta
dr Katarzyna Czarzasta
         e-mail: katarzyna.czarzasta[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
dr n.  med. Kaja Kasarełło
dr Kaja Kasarełło
         e-mail: kaja.kasarello[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. med. Michał Kowara
dr Michał Kowara
         e-mail: michal.kowara[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl 
dr n. med. Liana Puchalska
dr Liana Puchalska
          e-mail: liana.puchalska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl              
dr Małgorzata Wojciechowska
dr Małgorzata Wojciechowska
        e-mail: malgorzata.wojciechowska2[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl              
dr n. med. Agnieszka Wsół
dr Agnieszka Wsół
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
dr n. med. Tymoteusz Żera
dr hab. Tymoteusz Żera
         e-mail: tzera[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Asystenci:
lek. Wiktor Bogacki-Rychlik
lek. Wiktor Bogacki-Rychlik
             
e-mail: wiktor.bogacki-rychlik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Sonia Borodzicz
dr Sonia Borodzicz-Jażdżyk
          e-mail: sonia.borodzicz[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. med. Anna Brodziak
lek. Anna Brodziak
         e-mail: anna.brodziak[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
mgr. Tomasz Ciesielski
lek. Tomasz Ciesielski
           e-mail: tomasz.ciesielski[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl           
lek. med. Magdalena Czerwińska
lek. Magdalena Czerwińska
         e-mail: magdalena.czerwinska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. Jacek Dziedziak
lek. Jacek Dziedziak
           e-mail: jacek.dziedziak[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl            
lek. med. Magdalena Kleszczewska
lek. Magdalena Kleszczewska
         e-mail: magdalena.kleszczewska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. med. Agnieszka Segiet

lek. Agnieszka Segiet-Święcicka
         e-mail: agnieszka.segiet[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

dr Martyna Seta
dr Martyna Seta
         e-mail: martyna.seta[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. med. Paweł Smykiewicz
lek. Paweł Smykiewicz
         e-mail: pawel.smykiewicz[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Paweł Sobczuk
lek. Paweł Sobczuk
         e-mail: pawel.sobczuk[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. wet. Dorota Sztechman
lek. wet. Dorota Sztechman
        e-mail: dorota.sztechman[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl           

Starszy Wykładowcy:
dr n. med. Elwira Milik
dr Elwira Milik
         e-mail:
elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Wykładowcy:
lek. Zuzanna Filipiak
lek. Zuzanna Filipiak
         e-mail: zuzanna.filipiak[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
lek. Piotr Jażdżyk
lek. Piotr Jażdżyk
           e-mail: piotr.jazdzyk[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl            
dr Krzysztof Olszyński
dr Krzysztof Olszyński
           e-mail: krzysztof.olszynski[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl         
lek. med. Maryla Śmietanowska-Więtczak
lek. Maryla Śmietanowska-Więtczak
           e-mail:maryla.smietanowska[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl   
dr Olena Wojno
dr Olena Wojno
        e-mail: olena.wojno[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl           
Doktoranci:
lek. Michał Proczka
lek. Michał Proczka
         e-mail: michal.proczka[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl