Header image
wum
for english

Pracownia biologii molekularnej


Pracownia biologii molekularnej wyposażona jest w dwa Aparaty Viia 7 (Life Technologies), pozwalające na badanie ekspresji genów metodą RT-PCR (PCR w czasie rzeczywistym) oraz badanie genów metodą High Resolution Melt(HRM), co umożliwia analizę metylacji, genotypowania oraz screening mutacji. W pracowni znajduje się także aparat do ELISA (Biorad), służący do ilościowego badania stężenia białka w wybranym materiale biologicznym oraz zestaw do Western Blot (Biorad), w skład którego wchodzi aparat do elektroforezy białek w żelu poliakrylamidowym, aparat do transferu białek, system wizualizacji wyniku oraz program komputerowy do analizy wyników. Powyższe urządzenie pozwala na jakościowe badanie stężenia białek, a także na porównanie poziomu białka w wybranych materiałach biologicznych.