Header image
wum
for english

Pracownia mikroskopii konfokalnej


Pracownia Mikroskopii Konfokalnej wyposażona jest w mikroskop konfokalny LSM 710 nlo firmy Zeiss
z jednostką wielofotonową Cameleon Ultra firmy Coherent.
Urządzenie pozwala na prowadzenie badań zarówno z izolowanymi komórkami, fragmentami komórek
oraz izolowanymi narządami. Układ posiada lasery klasyczne oraz laser wielofotonowy, co umożliwia
głębokie obrazowanie materiału biologicznego.