Header image
wum
for english

Pracownia mikroskopii konfokalnej


Pracownia Mikroskopii Konfokalnej wyposażona jest w nowoczesny mikroskop konfokalny LSM 710 nlo firmy Zeiss z jednostką wielofotonową Cameleon Ultra firmy Coherent. Urządzenie pozwala na prowadzenie badań zarówno z izolowanymi komórkami, fragmentami komórek, izolowanymi narządami z zastosowaniem techniki mikroperfuzji i superfuzji, jak również dokonywanie obserwacji in vivo w materiale biologicznym. Układ posiada lasery klasyczne oraz laser wielofotonowy, co umożliwia głębokie obrazowanie biologicznego materiału z jednoczesną redukcją fotoksyczności.

 Rejestracje wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe, analiza transmisji międzykomórkowej on-line oraz klasyczne techniki konfokalne jak: FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching), a także FRET (Fluorescence resonance energy transfer), należą do podstawowej metodyki naszej Pracowni Mikroskopii Konfokalnej.