Header image
wum
for english

Analityka Medyczna - Wydział Farmaceutyczny

Propedeutyka Medycyny z Elementami Interny


Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
         
e-mail: malgorzata.wojciechowska2[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Osoba do kontaktu:
mgr Tomasz Ciesielski
         
e-mail: tomasz.ciesielski[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl


Aktualności

Pismo Okólne Rektora nr 1/2020 dot. odwołania zajęć dydaktycznych

Data dodania: 10.03.2020
Banerek
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Pismem Okólnym nr 1/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytet Medycznego z dnia 10.03.2020 r. w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Konsultacje studenckie 2019/2020

Przewodnik dydaktyczny

Cele kształcenia:

  1. Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu patofizjologii i objawów klinicznych najczęstszych schorzeń internistycznych.
  2. Poznanie podstaw teoretycznych dotyczących klinicznego badania chorego oraz interpretacji wyników badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem testów laboratoryjnych mających zastosowanie w diagnostyce internistycznej.
  3. Poznanie podstawowych zasad leczenia i profilaktyki chorób internistycznych.ontent

Miejsce i godziny zajęć:
Sala 125 - CBI (Centrum Biblioteczno Informacyjne WUM), ul. Żwirki i Wigury 63
Wykłady w godz. 9:00 - 12:00, seminaria w godz. 12:30 - 14:00

Kryteria oceniania:
Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się możliwość jednej nieobecności, która musi być usprawiedliwiona. Na ostatnich zajęciach odbywa się zaliczenie przedmiotu.
Formą zaliczenia przedmiotu jest test z 60 pytań, jednokrotnego wyboru, pytania ukierunkowane są na interpretację objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych.

  • 2,0 (ndst) < 60%
  • 3,0 (dost) 60-70%
  • 3,5 (ddb) 71-80%
  • 4,0 (db) 81-90%
  • 4,5 (pdb) 91-95%

Literatura obowiązkowa:
Interna Szczeklika -Podręcznik Chorób Wewnętrznych

Literatura uzupełniająca:
Wielka Interna A. Antczak, M. Myśliwiec, P. Pruszczyk

Plan wykładów

nr
data
temat zajęć
1
20.02.2020
Miażdżyca, patogeneza, jednostki chorobowe skojarzone z miażdżycą, zasady prewencji.
2
27.02.2020
Choroba wieńcowa. Zawał serca: objawy, diagnostyka, leczenie, powikłania. Postępowanie przedszpitalne u osoby z objawami zawału serca.
3
5.03.2020
Niewydolność serca. Objawy. Diagnostyka. Wady zastawkowe. Migotanie przedsionków.
4
12.03.2020
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie. Podwyższone D-dimery w praktyce klinicznej.
5
19.03.2020
Infekcyjne zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia i zapalenie mięśnia sercowego - podstawowe wiadomości na temat etiologii, objawów, diagnostyki, leczenia i rokowania.
6
26.03.2020
Nadciśnienie tętnicze. Postępowanie w przełomie nadciśnieniowym. Udary mózgu.
7
2.04.2020
Najczęstsze choroby oskrzeli i płuc (astma, POChP, gruźlica).
8
9.04.2020
Posocznica, sepsa, DIC. Zespoły uszkodzenia wielonarządowego.
9
23.04.2020
Cukrzyca - objawy kliniczne, diagnostyka laboratoryjna, hipoglikemia.
10
7.05.2020
Ostra i przewlekła niewydolność nerek.
11
14.05.2020
Najczęstsze choroby endokrynologiczne – symptomatologia i diagnostyka.
12
21.05.2020
Wybrane choroby przewodu pokarmowego cz.1: Choroba refluksowa, choroba wrzodowa, zapalenia jelit.
13
28.05.2020
Wybrane choroby przewodu pokarmowego cz.2: Marskość wątroby. Wirusowe zapalenia wątroby. Ostre przewlekłe zapalenia trzustki.
14
4.06.2020
Objawy, patogeneza i diagnostyka wybranych chorób hematologicznych (niedokrwistości, białaczki, skazy krwotoczne, aplazja szpiku, czerwienica, trombofilie).
15
Najczęstsze nowotwory u kobiet i mężczyzn – diagnostyka, objawy. Pacjent z chorobą nowotworową.
 

Wykłady odbywają się w sali 125 - CBI (Centrum Biblioteczno Informacyjne WUM)
ul. Żwirki i Wigury 63
w godz. 9:00 - 12:00


Plan seminariów

nr
data
temat zajęć
1
20.02.2020
EKG, Holter i ABPM. Testy wysiłkowe, echo serca - wskazania, podstawowe zasady interpretacji.
2
27.02.2020
Ból w klatce piersiowej - przypadki kliniczne.
3
5.03.2020
Wstrząs hipowolemiczny, kardiogenny, dystrybucyjny i obturacyjny - przypadki kliniczne.
4
12.03.2020
Podstawowe zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej – interpretacja badań cz.1.
5
19.03.2020
Podstawowe zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej – interpretacja badań cz.2.
6
26.03.2020
Podstawowe zaburzenia jonowe - interpretacja badań.
7
2.04.2020
Diagnostyka chorób płuc – zajęcia praktyczne (spirometria).
8
9.04.2020
Zaburzenia krzepnięcia.
9
23.04.2020
Laboratoryjne wykładniki chorób nerek (biochemia, badanie ogólne moczu): zakażenia układu moczowego, kamica nerkowa, choroby nerek i prostaty.
10
7.05.2020
Badania obrazowe z zastosowaniem kontrastu u pacjenta z wywiadem alergii na kontrast, z niewydolnością nerek lub chorobami tarczycy.
11
14.05.2020
Przypadki kliniczne z zakresu endokrynologii.
12
21.05.2020
Ostre schorzenia jamy brzusznej z uwzględnieniem wskazań do leczenia operacyjnego.
13
28.05.2020
Żółtaczka – objawy, rodzaje, leczenie, interpretacja wyników badań laboratoryjnych.
14
4.06.2020
Najczęstsze problemy hematologiczne – interpretacja badań laboratoryjnych.
15
Zaliczenie przedmiotu.
 

Seminaria odbywają się w sali 125 CBI (Centrum Biblioteczno Informacyjne WUM)
ul. Żwirki i Wigury 63
w godz. 12:30 - 14:00


Do góry strony