Header image
wum
for english

Historia


Kierownicy Katedry Fizjologii:

  w latach
Prof. Franciszek Czubalski 1916-1960
Prof. Włodzimierz J. Missiuro 1961-1962
Doc. Jerzy Litwin 1963-1966
Prof. Bohdan Lewartowski 1966-1967
Prof. Andrzej Trzebski 1967-1998
Prof. Ewa Szczepańska Sadowska 1998-2013
Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 2013-


Budynek Katedry i Zakładu Fizjologii ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Historia Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej - fragment
"Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)"
pod redakcją prof. dr. hab. Marka Krawczyka.
[ wersja w pliku PDF ]