Szkolenie dla osób uczestniczących

w wykonywaniu procedur

oraz  osób uśmiercających zwierzęta

wykorzystywane w procedurach 


Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur
oraz osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach.

sylabus [*.pdf]

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami chciałabym poinformować, że fakultet
"Szkolenie dla osób prowadzących badania na zwierzętach"
będzie odbywał sie w trakcie 5 sobotnich spotkań od godz. 9:00 do 15:00.

Przewidywany termin rozpoczęcia fakultetu to pierwsza sobota marca.

Miejsce spotkań to Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Pawińskiego 3c.

Szczegółowe informacje zostaną rozesłane do Państwa po 21 lutego br.

W razie pytań proszę o kontakt droga elektroniczną.

Z poważaniem,
Edyta Lalik

PLAN FAKULTETU
 

Temat

data

1.

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach, w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego.

 
2.

Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach, dotyczące w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej, królika europejskiego.

 
3.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi
w procedurach, dotyczące w szczególności myszy domowej, szczura wędrownego, świnki morskiej,
królika europejskiego.

 
4.

Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt.

 
5.

Przygotowanie zwierząt do procedury. Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego gatunku. Podstawowe rodzaje zachowania zwierząt.

 
6.

Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia. Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia.

 
7.

Rozpoznawanie właściwych dla poszczególnych gatunków zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach oznak dystresu, bólu i cierpienia. Znieczulenie i metody uśmierzania bólu. Wpływ środków anestetycznych i przeciwbólowych na wynik doświadczenia.  

 
8.

Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 
9.

Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.

 
10.

Hodowla zwierząt przeznaczonych do wykorzystania lub wykorzystywanych w procedurach z uwzględnieniem biologii gatunku oraz genetyki. Normy utrzymywania tych zwierząt (środowisko, klatki, pasze) i wzbogacanie ich środowiska. Codzienna opieka nad zwierzętami.

 
11.

Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.
Metody uśmiercania i ustalania śmierci zwierząt. – Część I.

 
12.

Stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury.
Metody uśmiercania i ustalania śmierci zwierząt. - Część II.

 
13.

Czynności przygotowawcze związane z zastosowaniem w praktyce poznanych metod uśmiercania i ustalania śmierci myszy i szczurów.

 
14.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy uśmiercaniu zwierząt.

 
15.

Test zaliczeniowy.

 


Do góry strony

 Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa