Witamy w Zakładzie Fizjologii
Doświadczalnej i Klinicznej

W imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
chciałabym powitać Państwa na naszej stronie internetowej.
        
Zakład Fizjologii stanowi miejsce nauczania fizjologii i patofizjologii człowieka dla studentów przygotowujących się do zawodu lekarza medycyny, lekarza stomatologa oraz pokrewnych zawodów medycznych.
         Oprócz podstawowych programów studiów w Zakładzie prowadzone są zajęcia fakultatywne mające na celu promowanie, tzw. medycyny translacyjnej łączącej zagadnienia teoretyczne z praktyką kliniczną.
       Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności myślenia o poszczególnych układach jako o elementach całego organizmu oraz poznanie procesów umożliwiających integracje czynności narządów. Nauczanie fizjologii patologicznej (patofizjologii) pozwala na poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych oraz zrozumienie wywołujących je przyczyn.
         W naszej jednostce studenci oraz doktoranci mają możliwość zdobywania doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych poprzez udział w projektach z zakresu fizjologii podstawowej oraz patofizjologii wybranych jednostek chorobowych (zawał serca, nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia stresowa, cukrzyca, otyłość, przewlekła niewydolność nerek).
         Badania naukowe prowadzone w Zakładzie mają charakter doświadczalny (modele zwierzęce) oraz kliniczny.
         Mamy nadzieję, że na naszej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące Zakładu i jego działalności zarówno dydaktycznej, jak i naukowej.

         Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Kierownik Zakładu Fizjologii
Doświadczalnej i Klinicznej


„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”
Arystoteles

Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa