Header image
  wum

for english

 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Pracownia Fizjologii i Patologii Układu Krążenia


W Pracowni Fizjologii i Patologii Układu Krążenia planowane są badania wysiłkowe z analizą gazów oddechowych (badania spirometryczne) oraz badania polisomnograficzne u osób z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym.