Header image
  wum

for english

 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Blok operacyjny


Blok operacyjny przeznaczony jest do przeprowadzenia procedur zabiegowych na zwierzętach doświadczalnych.
W skład bloku wchodzi sala operacyjna wraz z pomieszczeniami dodatkowymi:


Na sali operacyjnej znajdują się cztery stanowiska, każde wyposażone w stół operacyjny i lampę, oświetlającą pole operacyjne. Pomieszczenie operacyjne jest klimatyzowane, zaopatrzone w system centralnej dystrybucji gazów medycznych oraz próżnię.

CEPT