Zaburzenia neuropsychiatryczne wieku dziecięcego 


Zaburzenia neuropsychiatryczne wieku dziecięcego.
sylabus [*.pdf]

Termin zajęć:

semestr letni


Zaburzenia neuropsychiatryczne wieku dziecięcego (zaburzenia neurorozwojowe) są związane ze zmienionym funkcjami mózgu i wpływają ujemnie na funkcjonowanie osobiste, społeczne, akademickie i zawodowe. Do tych zaburzeń zaliczamy, miedzy innymi, zaburzenia spektrum autyzmu (ASD), Zespól Aspergera, Zespół Retta, Dysleksję, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Zespół Downa, i Schizofrenię. Te zaburzenia są związane z interakcją pomiędzy genami i środowiskiem w czasie krytycznego wieku rozwojowego,: wiele toksyn w środowisku odgrywa kluczową rolę w ich patologii. Najnowszymi zagadnieniami jest zależność płciowa procesu rozwojowego jak i wrażliwość na toksyny w środowisku. Celami tego fakultetu są;

  1. Wprowadzenie do ogólnych zagadnień związanych z zaburzeniami neurorozwojowymi
  2. Przegląd najnowszych odkryć z zakresu patologii, diagnozy i leczenia
  3. Zależność pomiędzy zaburzeniami neurpsychiatrycznymi w dzieciństwie i w starszym wieku
  4. Praktyczne zapoznanie się z formatem literatury medycznej; pisanie pracy naukowej


Do góry strony

 

 


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa