Od fizjologii do nowoczesnych technologii


Od fizjologii do nowoczesnych technologii - fakultet on - line
sylabus [*.pdf]

Rok studiów: 2,3,4,5,6

Semestr studiów: zimowy, letni

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie:

Zajęcia odbywają się w formie e-zajęć (e-learning). Opublikowane są na platformie eWUM.
Do eWUM (e-learning.wum.edu.pl) studenci logują się jak do usługi SSL-WUM, wpisują swój identyfikator (s0+ nr indeksu): s0XXXXX i podają hasło takie samo, jak do usługi SSL-WUM. Uprzejmie prosimy, aby każdy student sprawdził przed zajęciami, czy może się zalogować na Platformę WUM. W razie problemów proszę kontaktować się z działem IT WUM (it.wum.edu.pl).
Studenci z UW zapisani na fakultet lub nim zainteresowani proszeni są o kontakt z Joanną Michalik
(joanna.michalik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl)

Wymagania wstępne
Zaleca się, aby student ukończył 1 semestr przedmiotu: Fizjologia z Patofizjologią

Tematy zajęć i treści kształcenia

 1. Hiperkalemia – zmiany w EKG.
  Osoba prowadząca - dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
 2. Zaburzenia rytmu i przewodzenia.
  Osoby prowadzące – lek. Magdalena Niedziela i dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
 3. Zapalenia naczyń.
  Osoby prowadzące – lek. Maria Milczarek i dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
 4. Zaburzenia hemostazy.
  Osoby prowadzące – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, lek. Michał Kowara
 5. Ostra niewydolność nerek.
  Osoba prowadząca - dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
 6. Kardiologiczne aspekty omdleń.
  Osoba prowadząca - lek. Łuksza Januszkiewicz
 7. Elektroterapia w przewlekłej niewydolności serca.
  Osoba prowadząca - dr n. med. Andrzej Cacko
 8. Zespół kruchości i patofizjologia wieku podeszłego.
  Osoby prowadzące - lek. Magdalena Sobczyńska, dr n. med. Andrzej Cacko, lek. Joanna Michalik
 9. Nowoczesne technologie w opiece senioralnej.
  Osoba prowadząca - lek, Joanna Michalik
 10. Innowacyjna technologia w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu krążenia.
  Osoby prowadzące - dr n. med. Andrzej Cacko, mgr inż. Emanuel Tataj, lek. Joanna Michalik

Literatura obowiązkowa:

Literatura uzupełniająca:


Do góry strony

 

 


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa