Elektroradiologia niestacjonarna

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:30 - 11:30, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)


Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl


Aktualności

WPISY DO INDEKSÓW - KOLEJNY TERMIN

Szanowni Państwo,

Indeksy, wypełnione wg wzoru, mogą Państwo składać w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej przy ul. Pawińskiego 3c w terminie od 8 do 15 września 2017 r. Indeksy mogą Państwo odbierać z Zakładu przy ul. Pawińskiego 3 c w dniach od 18 do 29 września 2017 r. w godz. od 09:00 do 15:00.


Wzór wpisu do indeksu 2016/2017: *.pdf

indeks


Konsultacje studenckie 2016/2017
Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Zakładu, prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie Zakładu (225720708)
Harmonogram konsultacji:

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00

dr Michał Biały
9:00-10:00

 

 

 

 

10:00

 

dr Katarzyna Czarzasta
10:00-11:30

lek. Wojciech Bogdański
11:00-12:00

dr Elżbieta Kowalik-Borówka
12:00-13:00

dr Maria Szczypaczewska
13:30-14:30

lek. Maryla Śmietanowska
15:00-16:00

dr Anna Strasz
15:00-16:00

prof. Ewa Szczepańska-Sadowska
10:00-11:00

dr Elwira Milik
11:00-12:00

dr Liana Puchalska
11:00-13:00

dr Jacek Gronczewski
12:00-13:00

dr Agnieszka Wsół
12:00-13:00

dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
10:00-11:00

dr Tymoteusz Żera
10:30-11:30

dr Agata Gondek
11:00 – 12:00

mgr Martyna Podobińska
12:00-13:30

11:00

 

 

12:00

 

dr Maciej Śmietanowski
12:00-13:00

13:00

 

 

14:00

 

dr Kaja Kasarełło
14:00-15:00

lek. Olena Wojno
15:30-17:00

prof. Elżbieta
Sajdel-Sułkowska
14:00-15:00

dr Małgorzata Wojciechowska
14:30-15:30

dr Krzysztof Olszyński
15:00-16:00

15:00

 

16:00

17:00


Metody dydaktyczne (organizacja zajęć)

Przewodnik dydaktyczny 2017/2018
[ wersja w pliku *.pdf ]


Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie w formie testowej

Cele kształcenia:
Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako elementach całego organizmu a także poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

 

 


Literatura

Literatura obowiązkowa:

  • Stanisław Konturek. Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, wyd.2.,  Elsevier Urban & Partner

  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL


Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze Statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami starosta roku powinien założyć skrzynkę mailową dostępną dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii z patofizjologią prowadzone są w formie seminariów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na seminariach jest obowiązkowa. W roku akademickim dopuszczone są 2 nieobecności: 1 usprawiedliwiona oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.
 7. W przypadku wykorzystania dopuszczonych nieobecności, kolejna nieobecność będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu, z tematu na którym student był nieobecny. Student ma obowiązek złożyć referat na najbliższym seminarium.
 8. Na każdych zajęciach seminaryjnych zostanie przeprowadzona kartkówka w formie testu składającego się z 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z której będzie można zdobyć od 0 do 5 punktów. Kartkówka będzie obejmowała temat z poprzednich zajęć. Osoby, które zdobędą co najmniej 70% punktów z wszystkich kartkówek, otrzymają zaliczenie przedmiotu. Pozostałe osoby będą zaliczały przedmiot w formie testowej z całego materiału.
 9. Do zaliczenia końcowego przedmiotu nie zostaną dopuszczone osoby, który przekroczyły dopuszczone regulaminem nieobecności oraz nie przygotowały referatów z opuszczonych tematów seminariów.
 10. Obowiązujący do zaliczenia przedmiotu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie


Plan seminariów

Plan zajęć (aktualizacja 18.09.2017)
[ wersja w pliku PDF ]


Nr

Data

Temat zajęć

1.

 

Neuron i jego właściwości.

2.

 

Układ ruchowy.

3.

 

Odruchy rdzeniowe.

4.

 

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.

5.

 

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

6.

 

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, słuchu, smaku oraz węchu.

7.

 

Fizjologia i patofizjologia krwi.

8.

 

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca.
Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

9.

 

Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

10.

 

Patofizjologia układu krążenia.

11.

 

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.

12.

 

Energetyka i termoregulacja. Wysiłek fizyczny.

13.

 

Fizjologia przewodu pokarmowego.

14.

 

Patofizjologia układu pokarmowego.

15.

 

Fizjologia układu moczowego.
Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

16.

 

Patofizjologia układu moczowego.
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.

17.

 

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca.
Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia.

18.

 

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

19.

 

Fizjologia noworodka oraz wieku starczego.

20.

 

Zaliczenie końcowe:  forma testowa.

Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3cDo góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa