Elektroradiologia

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska,
         e-mail: agnieszka.cudnoch[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl
Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 9:00-11:00, ul. Pawińskiego 3c

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr n. med. Elwira Milik
         
e-mail: elwira.milik[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl

Godziny przyjęć w sprawach studenckich:
środa 10:30 - 11:30, ul. Pawińskiego 3c
(z wyjątkiem dni, w których dr Milik prowadzi zajęcia dydaktyczne)

Osoba odpowiedzialna za prace licencjackie:
dr n. med. Agnieszka Wsół (22) 116 6149
         e-mail: awsol[Rozmiar: 4601 bajtów]wum.edu.pl


Aktualności

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Pawińskiego 3c
w piątki w godz.:
  09:00 - 11:40 - grupa 1
11:45 - 14:15 - grupa 2


Konsultacje studenckie 2017/2018
Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się na konsultacje do asystentów z Zakładu, prosimy o wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie Zakładu (225720708)
Harmonogram konsultacji:
 

godz.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00

 

dr Michał Biały
9.00-10.00

prof.  Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
9.00-11.00

 

 

10:00

 

prof. Ewa Szczepańska Sadowska
10.00-11.00

10:30

dr Tymoteusz Żera
10.30-11.30

11:00

mgr Michał Jóźwiak
11.00-12.00

dr Elwira Milik
10.30-11.30

dr Agnieszka Wsół
11.00-12.00

dr Liana Puchalska
11.00-13.00

12:00

 

dr Jacek Gronczewski 
12.00-13.00

mgr Martyna Podobińska
12.00-13.30

dr Maciej Śmietanowski
12.00-13.00

lek. Michał Kowara
12.00-13.00

13:00

 

lek. Olena Wojno
12.00-14.00

dr Małgorzata Wojciechowska
13.00-15.00

 

14:00

prof. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
14:00-15:00

dr Kaja Kasarełło
14.00-15.00

15:00

lek. Maryla  Śmietanowska
15.00-16.00

 

prof. Elżbieta Sajdel-Sułkowska
15.00-16.00

lek. Paweł Sobczuk
15.00-16.00

15:30

lek. Aleksandra
Jagodzińska
15.30-16.30

16:00

 

lek. Grzegorz
Niemczyk
16.00-17.00

lek. Aleksandra Wielgoś
16.00-17.00

 

 


Metody dydaktyczne

Przewodnik dydaktyczny 2017/2018
[ wersja w pliku *.pdf ]


Nazwa jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia:
Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Pawińskiego 3c Warszawa

Rodzaj zajęć:
Seminaria (75h)

Forma zaliczenia przedmiotu:
zaliczenie w formie testowej

Cele kształcenia:
Celem nauczania fizjologii jest poznanie mechanizmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, wytworzenie umiejętności kojarzenia procesów oraz myślenia o poszczególnych narządach i układach, jako elementach całego organizmu, poznanie mechanizmów umożliwiających integrację czynności poszczególnych narządów. Nauczanie fizjologii ma również na celu poznanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka zdrowego i chorego do naturalnych obciążeń życia codziennego oraz do warunków ekstremalnych. Celem nauczania patofizjologii jest poznanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem czynników patogennych.

 

Literatura

Literatura obowiązkowa:

  • Konturek S. Fizjologia człowieka, Wrocław 2013, wyd.2.,  Elsevier Urban & Partner

  • Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia, Warszawa 2012, PZWL

 


Regulamin

Zajęcia odbywają się zgodnie z regulaminem obowiązującym studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ze Statutem WUM.
Regulamin wewnętrzny Zakładu:

 1. Za całokształt procesu dydaktycznego odpowiada Kierownik Zakładu oraz powołany w tym celu Opiekun Dydaktyczny.
 2. Na początku roku akademickiego student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem dydaktycznym oraz planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej Zakładu.
 3. W celu ułatwienia kontaktu Opiekuna Dydaktycznego ze studentami starosta roku powinien założyć skrzynkę mailową dostępną dla wszystkich studentów danego roku.
 4. Zajęcia z fizjologii i patofizjologii prowadzone są w formie seminariów.
 5. Student jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 6. Obecność studenta na seminariach jest obowiązkowa. W roku akademickim dopuszcza się 2 nieobecności usprawiedliwione oraz 1 nieobecność nieusprawiedliwioną.
 7. W przypadku wykorzystania dopuszczonych nieobecności, kolejna nieobecność będzie skutkowała obowiązkiem przygotowania pisemnego referatu, który student ma obowiązek złożyć na najbliższym seminarium.
 8. Student ma obowiązek przygotowywać się na zajęcia z zakresu omawianego tematu. Każde zajęcia rozpoczyna wejściówka, składająca się z 5 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
 9. Zagadnienia poruszane na seminariach są zgrupowane w 3 bloki. Po zakończeniu każdego bloku odbędzie się seminarium sprawdzające w formie testowej z zakresu omówionego materiału. Jeżeli student uzyska średnią ocenę z wejściówek w danym bloku tematycznym minimum 3.5, będzie zwolniony z pisania seminarium sprawdzającego.
 10. Osoby, które zaliczyły 70% pytań każdego seminarium sprawdzającego zostaną zwolnione z zaliczenia końcowego przedmiotu.
 11. Do zaliczenia końcowego przedmiotu nie zostaną dopuszczone osoby, który przekroczyły dopuszczone regulaminem nieobecności oraz nie przygotowali referatów z opuszczonych tematów seminariów.
 12. Obowiązujący do zaliczenia przedmiotu zakres materiału obejmuje:
  • wiadomości przekazane na wykładach
  • wiadomości zawarte we wskazanym piśmiennictwie
 13. Student zalicza przedmiot na ocenę.

Plan seminariów
Plan seminariów (aktualizacja 29.09.2017)
[ wersja w pliku PDF ]

Nr

Data

Temat zajęć

1.

06.10.2017

Neuron i jego właściwości.

2.

13.10.2017

Układ ruchowy.

3.

20.10.2017

Odruchy rdzeniowe.

4.

27.10.2017

Fizjologia i patofizjologia układów sensorycznych. Czucie. Ból fizjologiczny i patologiczny.

5.

3.11.2017

Rytmy biologiczne. Fizjologia i patofizjologia snu i czuwania. Czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Organizacja układu limbicznego. Fizjologia zachowania. Uczenie się i pamięć.

6.

17.11.2017

Fizjologia i patofizjologia zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu.

7.

24.11.2017

Pierwsze seminarium sprawdzające – forma testowa

8.

01.12.2017

Fizjologia i patofizjologia krwi.

9.

08.12.2017

Fizjologia układu sercowo-naczyniowego I. Hemodynamika serca. Regulacja siły skurczu mięśnia sercowego. Zasady krążenia krwi.

10.

15.12.2017

Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

11.

12.01.2018

Patofizjologia układu krążenia.

12.

19.01.2018

Postawy anatomiczne i biofizyczne procesu oddychania.

13.

 

Energetyka i termoregulacja. Wysiłek fizyczny.

14.

 

Drugie seminarium sprawdzające – forma testowa

15.

 

Fizjologia przewodu pokarmowego.

16.

 

Patofizjologia układu pokarmowego.

17.

 

Fizjologia układu moczowego. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.

18.

 

Patofizjologia układu moczowego. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
i wodno-elektrolitowej.

19.

 

Układ dokrewny I. Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza - fizjologia i patofizjologia.

20.

 

Fizjologia i patofizjologia układu rozrodczego, ciąży, porodu. Laktacja.

21.

 

Trzecie seminarium sprawdzające – forma testowa

 

 

Zaliczenie końcowe - forma testowa

Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
przy ul. Pawińskiego 3c w piątki w godz.:
  09:00 - 11:40 - grupa 1
11:45 - 14:15 - grupa 2


Proponowane tematy prac licencjackichDo góry strony


Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa