Witamy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Doświadczalnej i Klinicznej

        W imieniu własnym oraz pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej chciałabym powitać Państwa na naszej stronie internetowej.
        Katedra Fizjologii stanowi miejsce nauczania fizjologii
i patofizjologii człowieka dla studentów przygotowujących się do zawodu lekarza medycyny, lekarza stomatologa oraz pokrewnych zawodów medycznych. (więcej ...)

CEPT
Witamy Warszawski Uniwersytet Medyczny english
Copyright © 2014 | Designed by Marcin Kumosa